Загальні збори акціонерів Товариства

до списку

17 Травень 2017


Інформація про дивіденди

Шановні  акціонери!

 

Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Козятинський  м’ясокомбінат», що відбулися 11 травня 2017 року, прийняли рішення про нарахування та виплату  дивідендів за рахунок чистого прибутку звітного 2016 року. Виплата дивідендів за акціями товариства здійснюється виключно грошовими  коштами.

Дата  складання  переліку  осіб, які  мають право  на  отримання  дивідендів – 25 травня 2017  року.

Дата, розмір, порядок  та  строк  виплати  дивідендів:

–        дата початку виплати дивідендів – 26 травня 2017 рік;

–        розмір дивідендів  на  одну просту  акцію  товариства  –  1 (одна) гривня 74 копійки;

–        порядок та спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначених в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі відсутності інформації про банківський рахунок). У випадку повернення грошових переказів, товариство забезпечує виплату таких дивідендів через депозитарну систему України;

–        строк  виплати  дивідендів – по 08 грудня 2017 року включно.

до списку