Загальні збори акціонерів Товариства

до списку

24 Жовтень 2014


Повідомлення про загальні збори товариства

Публічне  акціонерне  товариство “Козятинський м’ясокомбінат ”
Вінницька обл., м.  Козятин, вул. Довженка, буд. 33
(Код ЄДРПОУ  00443111)

 

Повідомляємо, що позачергові  загальні збори акціонерів ПАТ  “Козятинський  м’ясокомбінат” відбудуться 25 листопада 2014 року о 1000 за адресою: Вінницька область, м. Козятин, вул. Довженка, буд. 33, в  актовому  залі.

Реєстрація  акціонерів  та  їх  представників  для  участі  у  загальних  зборах  починається  о  900 за  місцем  проведення  зборів  та  закінчується о 945. Для участі у зборах  при  собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт  та  відповідно оформлене доручення на право участі у зборах. Дата  складання  переліку  акціонерів, які мають  право  на  участь у загальних  зборах  –   19 листопада 2014 року.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1. Обрання  членів лічильної  комісії та прийняття  рішення  про  припинення  їх  повноважень.

2. Затвердження  регламенту  роботи  загальних  зборів  акціонерів  товариства.

3. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями з нерозподіленого прибутку минулих років. Затвердження дати, порядку та строків виплати дивідендів.

 

Акціонери до проведення загальних  зборів за письмовим запитом  мають можливість ознайомитись з  документами, необхідними  для  прийняття  рішень  та  проектами  рішень  з  питань порядку денного  за  місцезнаходженням  Товариства у робочі  дні  з  900  до  1300 у  кабінеті  Голови Правління ПАТ «Козятинський  м’ясокомбінат» за  адресою: Вінницька обл., м. Козятин, вул. Довженка, буд. 33, а  в  день  проведення  загальних  зборів – також  у  місці  їх  проведення. Відповідальність  за  порядок  ознайомлення  акціонерів  з  документами  покладено  на  Голову Правління  Товариства. Акціонери  в  порядку,  встановленому законодавством, мають  право  вносити  пропозиції  щодо  питань  порядку  денного  та  проектів  рішень  із  запропонованих  питань.

 

Телефон для  довідок: (04342) 2–22–42

Наглядова рада товариства 

до списку