Загальні збори акціонерів Товариства

до списку

05 Березень 2014


Повідомлення про загальні збори товариства

Повідомляємо, що річні  загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства  «Козятинський  м’ясокомбінат» відбудуться 08 квітня 2014 року о 1000 за адресою: Вінницька область, місто Козятин, вулиця Довженка, будинок 33, в  актовому  залі.

Реєстрація  акціонерів  та  їх  представників  для  участі  у  загальних  зборах  починається  о  900 за  місцем  проведення  зборів  та  закінчується о 945.

Для участі у зборах  при  собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт  та  відповідно оформлене доручення на право участі у зборах.  

Дата  складання  переліку  акціонерів, які мають  право  на  участь у загальних  зборах  –   02 квітня  2014 рік.

 

                                                               ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:             

1.Обрання  членів лічильної  комісії та прийняття  рішення  про  припинення  їх  повноважень.  Затвердження  регламенту  роботи  загальних  зборів  акціонерів  Товариства.

2. Звіт  Наглядової  ради  Товариства  за  2013 рік. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту  Наглядової  ради  Товариства. Затвердження  рішень Наглядової  ради  Товариства.

3. Звіт  Правління  про  результати  фінансово – господарської  діяльності  Товариства  за  2013 рік. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту  Правління та визначення  основних  напрямків діяльності на  2014 рік.

4. Затвердження  рішень  Правління  Товариства  за  звітний  період.

5. Звіт  та  висновки  Ревізійної  комісії Товариства   про  результати  фінансово – господарської діяльності Товариства  за  2013  рік. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту та затвердження  висновків  Ревізійної  комісії  Товариства. 

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства  за  результатами  фінансового  2013  року. Порядок  розподілу  прибутку  Товариства  за  звітний  період. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір. Затвердження дати, порядку та строків виплати дивідендів.

7. Прийняття  рішення  про  припинення  повноважень  членів  Наглядової  ради  Товариства. Обрання членів Наглядової  ради, затвердження  умов  цивільно-правових  договорів, що  укладатимуться  з  ними. Обрання  особи, яка  уповноважується  на  підписання  цивільно -    правових  договорів з членами Наглядової ради.

8. Прийняття  рішення  про  припинення  повноважень  членів  Ревізійної  комісії  Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії, затвердження  умов  цивільно-правових  договорів, що укладатимуться  з  ними. Обрання  особи, яка  уповноважується  на  підписання  цивільно-правових  договорів з членами  Ревізійної  комісії.

...

Повний текст повідомлення дивіться у прикріпленому файлі

до списку