Документи

до списку

07 Серпень 2013


Зміни в персональному складі посадових осіб товариства від 07.08.2013

За рішенням Наглядової ради товариства (протокол №3 від 07.08.2013 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни:

Відкликано:
Голова Наглядової ради  – Юнг Харальд, паспорт РD 702001272 виданий 13.04.2004 р. у м. Ульм, частка в статутному капіталі товариства – 0.000054 %, перебував на посаді голови Наглядової ради  з 25.04.2012 року. Звільнення з посади голови Наглядової ради та відкликання зі складу Наглядової ради відбулось на підставі заяви Юнга Харальда від 26.07.2013р про звільнення його від обов’язків члена та Голови Наглядової ради за власним бажанням, в зв’язку з зміною основного місця роботи.
Призначено:
Голова Наглядової ради  – Шимечек Хартмут, паспорт Р D 930017826 виданий  04.10.2004 р., орган видачі: велике окружне місто  Гюнцбург, частка в статутному капіталі товариства – 0.000162 %, призначено на посаду строком на 1 рік згідно Статуту товариства. Шимечек Хартмут займає  посаду директора з розвитку бізнесу в Україні компанії OSI EUROPE FOODWORKS. 
Посадові особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
Голова правління Зікрань М. М.

За рішенням Наглядової ради товариства (протокол №3 від 07.08.2013 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни:

Відкликано:
Голова Наглядової ради  – Юнг Харальд, паспорт РD 702001272 виданий 13.04.2004 р. у м. Ульм, частка в статутному капіталі товариства – 0.000054 %, перебував на посаді голови Наглядової ради  з 25.04.2012 року. Звільнення з посади голови Наглядової ради та відкликання зі складу Наглядової ради відбулось на підставі заяви Юнга Харальда від 26.07.2013р про звільнення його від обов’язків члена та Голови Наглядової ради за власним бажанням, в зв’язку з зміною основного місця роботи.

Призначено:
Голова Наглядової ради  – Шимечек Хартмут, паспорт Р D 930017826 виданий  04.10.2004 р., орган видачі: велике окружне місто  Гюнцбург, частка в статутному капіталі товариства – 0.000162 %, призначено на посаду строком на 1 рік згідно Статуту товариства. Шимечек Хартмут займає  посаду директора з розвитку бізнесу в Україні компанії OSI EUROPE FOODWORKS. 

Посадові особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством

Голова правління Зікрань М. М.

до списку