Загальні збори акціонерів Товариства

до списку

18 Квітень 2013


17.04.2013 Відбулись річні загальні збори акціонерів ПАТ «Козятинський м’ясокомбінат»

За рішенням загальних товариства (протокол №1/13 від 17.04.2013р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни:

Відкликано:

Член Наглядової ради – Лохбрюннер Хельмут, паспорт РD 930018751Міський округ Гюнцбург виданий 27.02.2002р., частка в статутному капіталі товариства – 0,000162 %, перебував на посаді члена Наглядової ради з 01.03.2011 року.

Призначено:

Член Наглядової ради – Цузан Дерік, паспорт C80CFTNZ3 м. Дюссельдорф виданий 18.02.2008 р., частка в статутному капіталі товариства – 0,0 %, призначено на посаду строком на 1 рік згідно Статуту товариства. Цузан Дерік займав такі посади –юрист міжнародної юридичної компаніїу Німеччині, головний юрист концерну ОУ ЕС АЙ ІНТЕРНЕШНЛ .

Посадові особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Особа, зазначена нижче,підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає,що вона несе відповідальність згідно з законодавством

Голова правління Зікрань М. М.

до списку