Загальні збори акціонерів Товариства

до списку

02 Березень 2011


01 березня 2011 року відбулись річні загальні збори акціонерів

01 березня 2011 року відбулись річні загальні збори акціонерів, на яких заслухались звіти Наглядовиї ради, Правління та Ревізійної комісії за 2010 рік, відбулись перевибори органів управління, затверджені зміни до Статуту товариства в зв’язку із збільшенням Статутного фонду.

до списку