Статут

до списку

06 Вересень 2010


Статут Публічного Акціонерного Товариства "Козятинський м’ясокомбінат"

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Публічне акціонерне товариство "Козятинський  м’ясокомбінат" (далі - Товариство) є правонаступником дочірнього підприємства «Козятинський птахокомбінат ВАТ «Вінницям'ясо» та відкритого акціонерного товариства «Козятинський птахокомбінат».

Товариство створене шляхом реорганізації у формі виділення з Відкритого акціонерного товариства «Вінницям'ясо», згідно рішень загальних зборів акціонерів ВАТ «Вінницям"ясо», протокол від №6 від 5 лютого 2000р. та рішення установчих зборів ВАТ «Козятинський птахокомбінат» від 28 березня 2000р.

1.2. Організаційно-правова форма - публічне акціонерне товариство.

1.3. Повне   найменування   Товариства:

українською мовою - публічне акціонерне товариство «Козятинський м’ясокомбінат»;

російською мовою – публичное  акционерное общество «Казатинский мясокомбинат»;

англійською мовою – Public joint-stock company «Kozyatynskiy m'yasokombinat».

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою - ПАТ «Козятинський м’ясокомбінат»;

російською мовою  -  ПАО «Казатинский мясокомбинат»;

англійською мовою - PJSC «Kozyatynsky m'yasokombinat».

1.4. Місцезнаходження Товариства: 22100, Україна, Вінницька область, м. Козятин вул. Довженка, 33.

до списку