Про компанію

ТОВ «Козятинський м'ясокомбінат» - це сучасне підприємство з передовими технологіями виробництва м’яса та ковбасних виробів. Підприємство входить в загальнодержавну асоціацію «Укрм’ясо».

Основним акціонером Товариства є компанія «OSI International Holding GmbH», Німеччина.

На підприємстві впроваджено та сертифіковано систему безпечності харчових продуктів згідно вимог ISO 22000:2005. Щорічно підприємство проходить аудит міжнародної сертифікаційної організації EFSIS на відповідність виробництва вимогам міжнародного стандарту. Ефективний контроль над усіма етапами виробництва здійснюється діючою на підприємстві системою HACCP

В 2014 році на підприємстві впроваджено та сертифіковано Систему екологічного менеджменту у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2004.


Невід’ємною частиною стратегії ведення виробничої діяльності є принципи соціальної відповідальності, що передбачають довготерміновий розвиток в гармонії з довкіллям та суспільством.


Підприємство у своїй діяльності дотримується загальноприйнятих стандартів у сфері корпоративної соціальної відповідальності і постійно застосовує їх для забезпечення дотримання прав людини, належного виробничого середовища, охорони навколишнього середовища, цілісності в бізнесі.

 

У 2018 році підприємство успішно провело ресертифікацію по Системі екологічного менеджменту у відповідності до вимог Міжнародного Стандарту ISO 14001:2015.