Новини

до списку новин

02 Травень 2018


Повідомлення про загальні збори товариства

 

18 квітня 2018 року були проведені річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Козятинський м’ясокомбінат» за наступним ПОРЯДКОМ   ДЕННИМ:

1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

3. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

4.Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

5.Звіт правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік.

6.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.

7.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8.Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами 2017 року.

9.Затвердження порядку розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2017 року.

 

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 32 509 871  (тридцять два мільйони п’ятсот дев’ять тисяч вісімсот сімдесят один), що складає 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Виходячи з підсумків реєстрації встановлено, що кворуму для проведення зборів досягнуто, збори вважаються  правомочними

 

Підсумки голосування по першому питанню:

«За» – 32 509 871 голосів, що становить  100  %  голосів  акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по другому питанню:

«За» – 32 509 871 голосів, що становить  100  %  голосів  акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по третьому питанню:

«За» – 32 509 871 голосів, що становить  100  %  голосів  акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по четвертому питанню:

«За» – 32 509 871 голосів, що становить  100  %  голосів  акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по пятому питанню:

«За» – 32 509 871 голосів, що становить  100  %  голосів  акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте. 

Підсумки голосування по шостому питанню:

«За» – 32 509 871 голосів, що становить  100  %  голосів  акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по сьомому питанню:

«За» – 32 509 871 голосів, що становить  100  %  голосів  акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по восьмому питанню:

«За» – 32 509 871 голосів, що становить  100  %  голосів  акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по девятому питанню:

«За» – 32 509 871 голосів, що становить  100  %  голосів  акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

до списку новин