Новини

до списку новин

08 Липень 2016


Інформація для акціонерів

Взявши до уваги  суттєву пропозицію, яка надійшла від акціонера на адресу товариства, стосовно  проекту рішення по четвертому питанню порядку денного  позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться  26 липня 2016 року, щодо способу виплати дивідендів,  наглядова рада  на своєму засіданні 8 липня 2016 року ( протокол №4)  прийняла  рішення:

 

Затвердити наступний проект рішення по четвертому питанню порядку денного  загальних зборів: 

«З урахуванням вимог, передбачених діючим законодавством України, затвердити рішення про виплату дивідендів за простими акціями безпосередньо акціонерам  в розмірі 30 243 000 ( тридцять мільйонів двісті сорок три тисячі) гривень».

до списку новин