Новини

до списку новин

26 Листопад 2012


Виплата дивідендів за акціями

Публічне  акціонерне  товариство

“Козятинський  м’ясокомбінат”


Повідомляє, що позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ “Козятинський  м’ясокомбінат”, що відбулись 20 листопада  2012 року, було  прийнято  рішення  про  виплату  дивідендів  за  результатами  діяльності  Товариства  за  2011 рік. Виплата дивідендів за акціями Товариства здійснюється виключно грошовими  коштами. Дата  складання  переліку  осіб, які  мають право  на  отримання  дивідендів – 29  листопада  2012  року.

 

Дата, розмір, порядок  та  строк  виплати  дивідендів:

     – дата  початку  виплати  дивідендів   –  10.12.2012  року;

     – розмір дивідендів  на  кожну  просту  акцію  Товариства  складає 0,60   грн.;

     – дивіденди  виплачуються  шляхом  перерахування  на  розрахунковий  рахунок  акціонера у банківській  установі 

        або  готівкою через касу              акціонерного товариства  з  оформленням  видаткового  касового  ордера ;

     – строк  виплати  дивідендів  з  10.12.2012 р.  по  09.06.2013 р.

 

   Власникам  акцій  ПАТ  “Козятинський  м’ясокомбінат” необхідно  звернутися  в  бухгалтерію  Товариства  за  адресою: Вінницька  обл., місто Козятин, вул. Довженка, буд.  33  в  робочий  час  щодня  крім  вихідних  та  святкових  днів. Для  отримання  дивідендів  при  собі  необхідно  мати  документ, який  підтверджує  особу (паспорт  та  ідентифікаційний  номер  платника  податків).

  Телефоном  для  довідок  (04342)  2-22-42.

 

                                                                                          Правління  Товариства.

до списку новин