Новини

до списку новин

19 Жовтень 2012


Позачергові загальні збори акціонерів

Публічне акціонерне товариство “Козятинський м’ясокомбінат ”

Вінницька обл., м. Козятин, вул. Довженка, буд. 33 

(Код ЄДРПОУ 00443111)

  Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “Козятинський м’ясокомбінат” відбудуться 20 листопада 2012 року о 1000 за адресою: Вінницька область, м. Козятин, вул. Довженка, буд. 33, в актовому залі.

  Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах починається о 900 за місцем проведення зборів та закінчується о 945.

  Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах.

  Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16 листопада 2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту роботи загальних зборів                  акціонерів Товариства.

 2. Скасування рішення загальних зборів акціонерів, що відбулись 25 квітня 2012 року, у частині «Порядок розподілу прибутку Товариства за звітний      період» .

  3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за звітний період . Прийняття рішення про виплату дивідендів.

 4. Затвердження розміру річних дивідендів. Затвердження дати, порядку та строків виплати дивідендів.


   Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 900 до 1300 у кабінеті Голови Правління ПАТ «Козятинський м’ясокомбінат» за адресою: м. Козятин, вул. Довженка, буд. 33, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з документами покладено на Голову Правління Товариства. Акціонери в порядку, встановленому законодавством, мають право вносити пропозиції щодо питань порядку денного та проектів рішень із запропонованих питань.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 18.10.2012 р. у № 199(1453) Бюлетень. Відомості ДКЦПФР

 

Телефон для довідок: (04342) 2–22–42                                                           Правління Товариства

до списку новин